уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийн эерэг тал нь юу вэ