вольфрамын хүдэр олборлолтын тоног төхөөрөмж болон уурхайн дизайн ашиглах