зэсийн хүдэрээс зэс олборлох техник эдийн засгийн үндэслэл