бордооны үйлдвэрлэлийн тэсэлгээний зуухны шөл дээр