керамик тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл