1500 тонн хуурай үйлдвэрлэлийн цементийн үйлдвэрийн үнэ