зэсийн шанаган дахин боловсруулах үйлдвэрийн нэгдэл