магнитит төмрийн хүдрийг баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал дээр