чулуужуулалт боловсруулалтын түүхий эдийг олборлох үйл ажиллагаа