ил уурхайн үйлдвэрийн операторын бизнес төлөвлөгөө