нүүрсний хангамжийн талаархи иж бүрдэл хэрхэн тендер зарлах вэ