гүйцэтгэлийн машин уулын нарийн цохилтот тээрэм 160