тийрэлтэт дахин тээрэмдсэн төвийн онцгой хөнгөлөлт