хөгжиж буй орнуудын уул уурхайн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийн чиг хандлага