өмнөд африкт таван уул уурхай хөгжиж буй орнуудын хувьд юу вэ