urinalum хүдрийг боловсруулах үйлдвэрлэлд ашигладаг