газрын ховор элементийн нөхөн сэргээлтийг нэмэгдүүлэх