хаягдал чулуулгийн ил уурхай эсвэл уурхайд худалдаалагдах уурхайнууд