усны дахин боловсруулалтын систем дэх элс угаагчийн функц