германд бутлах тоног төхөөрөмжөөр хийсэн борлуулалт