кенийн төмрийн хүдэр олборлох тоног төхөөрөмжийн үнэ