хөдөлгөөнт чулуулаг бутлуур нь өдөрт 1000см хүчин чадалтай