материалын аюулгүй байдлын мэдээллийн хуудас кальцит доломит нунтаг