гейло тоног төхөөрөмж уул уурхайн корпораци байгуулагдсан