нээлттэй хаалттай хэлхээний бутлуурын хоорондох үндсэн ялгаа