төмрийн хүдрийн үнийг худалдах зорилгоор төмрийн хүдрийн үнэ