төмрийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр энэтхэгийн үнэ