уул уурхайн үйл ажиллагаанд төслийн эрсдлийн менежментийн анализын талаархи тойм судалгаа