борлуулсан нүүрсний лабораторийн тоног төхөөрөмж ашигладаг