аж үйлдвэрийн химийн үйлдвэрлэлийн нэгжийн төслийн тайлан