уулзалтанд оролцоогүй ажилтны тайлбарыг бичсэн жишээ