уул уурхайн хатуу ширхэгтэй ашигт малтмал дахь тоног төхөөрөмж