уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг өнгөт байдлаар борлуулах