ашигт малтмалын боловсруулалтыг чөлөөлөх тоног төхөөрөмж