хөдөлгөөнт бутлуур үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн үнийн санал