чулуулгийн фосфатын ашиглалтыг боловсруулах үйл явцын тодорхойлолт