ил уурхай боловсруулах үйлдвэрт шаардагдах машинууд