даралтат зенит коллыг үйлдвэрлэх энэтхэгийн үйлдвэр