гипс нунтаг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон