энэтхэг дэх бүх нийтийн элсний хүчийг турших машин