хамгийн сүүлийн үеийн загварууд нь нойтон өнгөлөгч