уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг ил уурхайд ашиглаж байна