төмрийн хүдрийн тоног төхөөрөмжтэй холбоотой сорилтууд