төмрийн хүдэр боловсруулах үйл явцыг үр ашигтай болгох