барилгын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн жагсаалт