туршилтууд өмнөд африкт тоног төхөөрөмжийн үнэ буурсан байна