үйлдвэрлэгч дахин боловсруулах бутлагчийг хүлээн зөвшөөрдөг