робо элсний төслийн тайлангийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл