зэс хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалт