гангийн компаниудад ямар төрлийн нүүрс хэрэгтэй вэ